نام: داود علی جمشیدی
دانشکده: فنی و مهندسی
گروه: عمران
مرتبه علمی: مربی


سوابق تحصیلی

مقطع: رشته: نام دانشگاه: کشور: سال اخذ مدرک:
کارشناسی ارشد سازه مازندران ( صنعتی نوشیروانی بابل در حال حاضر) ایران 1383
کارشناسی عمران آزاد اسلامی واحد چالوس ایران 1380

سوابق اجرایی
عنوان 
سازمان 
شروع 
پایان 
سال 
ماه 
سال 
ماه 
مدیریت گروه رشته عمراندانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر1390شهریور1394آذرمقالات در نشریات
عنوان مقاله 
نام نشریه 
سال انتشار 
شماره جلد 
شماره صفحه 
تحلیل دینامیکی سدهای بتنی وزنی با مدلسازی مخزن به روش های لاگرانژی و اویلری نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران 1386138661

تحقیقات
عنوان 
ایجاد مدل شبکه عصبی مصنوعی جهت تحلیل و طراحی سریع سازه بتنی
طراحی و برنامه نویسی نرم افزار تتحلیل دینامیکی سد بتنی به همراه مخزن تحت اثر زلزله
طراحی و برنامه نویسی نرم افزار تحلیل سه بعدی قاب و خرپا
طراحی و برنامه نویسی نرم افزار ترسیم خودکار نقشه های اسکلت بتنی
 
مقالات علمی
Title 
Authors 
Publication Date 
ارزیابی روش های لاگرانژی و اویلری در تعیین فشارهای هیدرودینامیک در سدهای بتنی وزنی تحت اثر زلزلهداود علی جمشیدی، بهرام نوایی نیا، جواد واثقی امیری13/12/2005
Conference دومین کنگره ملی مهندسی عمران 1384
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
طراحی نرم افزار ترسیم خودکار نقشه های سازه اسکلت بتنیداود علی جمشیدی12/11/2008
Conference همایش منطقه ای نوآوری ها در مهندسی ساختمان دانشگاه آزاد واحد نکا 1387
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description
آزمایشگاه مجازی تحلیل سازه هاداود علی جمشیدی06/12/2011
Conference همایش منطقه ای مهندسی عمران دانشگاه آزاد واحد جویبار 1390
Journal
Volume
Issue
Pages
Publisher
Description